Udgravning ved Himmark (HAM4206)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af et biologisk slamanlæg. Udgravningen afdækkede syv treskibede langhuse fra ældre romersk jernalder (50 f.Kr.-150 e.kr.) med tilhørende økonomibygnigner. Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.