Udgravning ved Hestehavevej 1


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningen undersøgtes 23 treskibede langhuse, ti firestolpeanlæg og tolv hegnsforløb.

Der kan udskilles tre gårdsanlæg i op til fem faser. Bebyggelsen kan hustypologisk dateres til yngre romersk samt ældre germansk jernalder. Keramik fra flere konstruktioner daterer dele af bebyggelsen til yngre romersk jernalder periode C3 samt til ældre germansk jernalder. Derudover kan der til bebyggelsen knyttes en brønd, C14 dateret til germansk jernalder. Endelig er udgravet en brandpletgrav samt en urnebrandgrube. Disse kan dateres til bronze- eller jernalder.