Udgravning ved Hesseløje


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen blev der afdækket spredte forekomster af stolpehuller og gruber. Anlæggene kunne ikke dateres, da der ikke fremkom fund. I ét kulturlag blev der erkendt keramisk materiale, som dog var i meget dårlig stand.