Udgravning ved Herrested Gl.tofter


OBM3434

Intro

Prøvegravning af cykelstien på strækningen Herrested-Kastek. Ved undersøgelsen blev der kun påtruffet enkelte forhistoriske anlæg, som endog var dårligt bevaret.