Udgravning ved Herluf Trolles Vej - regnvandsbassin


Graveske & rapport

Intro

Arkæologisk forundersøgelse, hvorved fremkom i alt otte gruber, en kogegrube og et stolpehul, der alle bredt dateres til oldtid. Mest sandsynligt tilhører anlæggene omtalte boplads.