Udgravning ved Herluf Trolles Vej - B4


Graveske & rapport

Intro

Udgravningen af en grav fra yngre romersk jernalder C2, en gård formodentligt fra yngre romersk jernalder, en grøft fra oldtiden, et ildsted fra oldtiden, brønde, gruber og kogestensgruber formodentligt fra bronze- og jernalder og et muligt middelalderligt hus.