Udgravning ved Herluf Trolles Vej - B3


Graveske & rapport

Intro

En gård formodentligt fra yngre romersk jernalder, tre små økonomibygninger fra jernalder eller bronzealder, en grøft fra yngre førromersk- eller ældre romersk jernalder, fire ildsteder fra jernalder, en brønd fra jernalder, spredte små gruber formodentligt fra bronze- og jernalder