Udgravning ved Herluf Trolles Vej - B2


Graveske & rapport

Intro

En prøvegravning af et 7.900 kvm stort areal frembragte bopladsspor i form af to materialetagningsgruber samt en kogestensgrube. Der er ikke fremkommet daterende fund, men anlæggene er sandsynligvis den nordlige periferi af det grubeområde fra yngre bronzealder som er undersøgt umiddelbart