Udgravning ved Helsted Sydøst/Seden Syd


Graveske & rapport

Intro

De ældste fund består af løsfund og enkelte anlæg med flintog keramik fra tragtbægerkultur, enkeltgravskultur og senneolitikum samt tre fragmenter af et bronzesværd fra ældre bronzealder og enkelte grove flækkeknive fra yngre bronzealder.