Udgravning ved Hegnslyst


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelserne resulterede i registreringen af 11 agerrener fra efterreformatorisk tid. I forbindelse med agerrenerne fremkom et muligt hegnsforløb eller stolperække til midtsulehus. Konstruktionen formodes at være samtidig med marksystemerne.

Endvidere registreredes 11 kogestensgruber, der ikke kunne dateres nærmere end bronze- eller jernalder. 2 mindre affaldsgruber indeholdt mindre mængder af ukarakteristisk keramik af oldtidskarakter.