Udgravning ved Hedelund (MKH1178)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning af vejtracé. Udgravningen afdækkede en brostenslægning. Det kan muligvis dreje sig om en rest af en vej. Dateringen er ukendt. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.