Udgravning ved Hedegaardsvej


Graveske & rapport

Intro

OBM 4907, Hedegårdsvej, Asperup sogn Arkæologisk udgravning af bopladsspor, grave fra ældre jernalder, vikingetid og middelalder samt moseofferfund fra ældre jernalder. Arkæologisk rapport nr. 332, 2011, af mag.art. Jakob Bonde.