Udgravning ved Havnsøgård (HAM4698)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for etablering af staldbygning. Udgravningen afdækkede fem treskibede langhuse, en staklade, hegnsforløb og bopladsgruber fra ældre romersk jernalder. De fire hustomter tolkes som en stormandsgård. Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.