Udgravning ved Havneby (HAM4487)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede omfattende spor efter en bebyggelse fra 15-1800-tallet. Sporene dækkede primært over restene af huse fra plateauer med tilhørende inddigede haver. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.