Udgravning ved Havgård (HAM5327)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udvidelsen af jernbanen mellem Vojens og Vamdrup. Udgravningen afdækkede to treskibede langhuse samt affaldsgruber fra førromersk jernalder til ældre romersk jernalder (500 f.Kr. - 150 e.Kr.). Undersøgelsesår 2013.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.