Udgravning ved Havelund Syd


Graveske_og_rapport_01

Intro

Forundersøgelser i forbindelse med Kloakprojektet ”Kloakering i det åbne land—2011 ved Faaborg og Ringe”. Der fremkom bopladsspor i form af gruber, ko-gegruber og stolpehuller. Arkæologisk Rapport nr. 383, 2012 Af arkæolog Michael Borre Lundø.