Udgravning ved Hauge


Graveske & rapport

Intro

Fundet er enkeltliggende kogegruber, gruber og et enkelte stolpehul og en agerren. Kogegruberne er en forhistorisk anlægstype, som dateres bredt til oldtid, men dog hyppigst kendes i perioderne bronze- eller ældre jernalder.