Udgravning ved Harreby (HAM4653)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af ny stald og stuehus. Udgravningen afdækkede et mindre treskibet hus fra førromersk jernalder (500-150 f.kr.), samt to kogestensgruber med keramik. Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.