Udgravning ved Harekjær Syd


Graveske & rapport

Intro

Forud for etablering af bakkelandskab øst for omfartsvejen, Ring 3, blev et areal på ca. 425 x 50 m forundersøgt og 135 x 42 m indstillet til arkæologisk udgravning.

Herved fremkom to gårdsanlæg med langhuskonstruktioner og hegnsforløb fra yngre romersk jernalder til overgangen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Med forbehold kan to økonomibygninger, hhv. et 4-stolpe anlæg, et 9-stolpe anlæg samt tre brønde knyttes til gårdsanlæggene. Et mindre antal gruber dateres til yngre bronzealder ud fra fund af beklasket keramik og et fragment af en takøkse med rundt skafthul. Desuden fremkom et løsfund i form af en sleben tyndbladet flintøkse fra yngre stenalder.