Udgravning ved Harekjær Nord


Graveske & rapport

Intro

I søgegrøfterne fremkom enkelte spredte stolpehuller, mindre og større gruber samt en enkelt mulig brønd. Lokaliteten dateres til ældre førromersk jernalder. Der fremkom dog også en kogestensgrube fra middelalder eller efterreformatorisk tid, agerrener og mulige skelgrøfter fra samme periode.