Udgravning ved Harekærgård Øst I


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelserne blev der erkendt systemer af kogestensgruber og gruber, og syd for vejen to- og treskibede huse. Undersøgelserne af grubeområdet bidrager med væsentlig ny viden og ikke mindst med nye perspektiver på den allerede kendte situation.