Udgravning ved Haraldsdal (HAM4381)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud parcelhus udstykning. Udgravningen afdækkede en enkelt gård, et jernudvindingsområde og kulturlag fra førromersk - og ældre romersk jernalder (ca. 150 f.Kr. - 150 e.kr.). Samt gruber fra stenalderen. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.