Udgravning ved Hammerhus (MKH1569)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for grusindvinding. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra ældre romersk jernalder (50 f.Kr. - 150 e.kr.). Af den tidligere registrerede gravhøj fandtes der ingen spor. Undersøgelsesår 2009.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.