Udgravning ved Hammelev (HAM4319)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af vej. Udgravningen afdækkede en del af en tidlig middelalderlig bygning (1000-1250 e.K.r). Bygningen hører formodentlig til den landsby, som var forløberen til nuværende Hammelev. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.