Udgravning ved Haarby Efterskole


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom der diverse udaterede gruber og grøfter samt en kogegrube. Genstandsmaterialet fra lokaliteten består af 1 flintblok, 3 flintafslag, 3 flintskrabere samt 1 jernkniv.