Udgravning ved Højmevej 20 etape II


Graveske & rapport

Intro

OBM 5548 Højmevej 20, Sanderum sogn Arkæologisk undersøgelse af areal forud for udvidelse af DLF Trifoleum, Højmevej 20. Arkæologisk Rapport nr. 346, 2011, af Arkæolog Tina Villumsen

I forbindelse med den planlagte udvidelse af DLF-Trifolium A/S mod vest, blev der foretaget arkæologiske undersøgelser på arealet. Undersøgelserne viser, at der har ligget store gårde i en længere tidsperiode omkring 150-550 e.kr. i de tidsperioder, som kaldes yngre romersk- og ældre germansk jernalder. Den største gård anslås til at være knap 3000 m2 stor, hvilket placerer gården som en af de største gårde fra den tid på Fyn! Også i ældre tid har man beboet området. I bondestenalderen er der spor af ritualer ved ofring af genstande i en mindre nedgravning i perioden omkring 3000-2800 f.kr. Senere i bon-destenalderen er der også spor af aktiviteter i form af løsfund på marken af skrabere og en økse fra den sidste del af bondestenalderen, ca. 2350-1700 f.kr. Undersøgelsen er udført af arkæolog Tina Villumsen m.fl. for Odense Bys Museer i foråret 2011.