Udgravning ved Højgård (HAM1706)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for reetablering af råstofindvindingsområde. Udgravningen afdækkede tre hustomter fra senneolitikun/tidlig bronzealder (omkring 1800 f.Kr.) Undersøgelsesår 1997.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.