Udgravning ved Højager


Graveske & rapport

Intro

Man har tidligere udgravet en boplads fra førrommersk jernalder (OBM7288) vest for OBM 2828 og lokaliteten ligger på et gammelt næs ned til et åløb(Vimoserenden), derfor kan det ikke udelukkes, at der vil være fortidsminder i området omkring lokaliteten.