Udgravning ved Høgelsbjerg I (HAM4177)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede bopladsspor i form af økonomibygning, gruber og hegnsforløb fra ældre romersk jernalder (50 f.Kr. - 150 e.kr.) Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.