Udgravning ved Gyngstruplund SØ


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af et 1,2 ha stort område fremkom enkelte spredt liggende gruber, heraf to kogestensgruber, samt et enkelt stolpehul. Ingen af fyldskifterne kan dateres nærmere end oldtid. Der blev observeret 2 agerrene.