Udgravning ved Gyngstruplund


Graveske & rapport

Intro

Forud for udvidelsen af et råstofindvindingsområde blev der foretaget en forundersøgelse af det berørte areal.

Der blev udlagt fire nordnordøst-sydsydvest gående og to øst-vest gående søgegrøfter på området, hvorved der blev undersøgt ca 20% af arealet, yderligere blev ca 3400 m2 ekstensivt muldafrømmet. Der fremkom spredt over arealet en del gruber, stolpehuller og højryggede agre, kun nogle af de fremkomne anlæg kunne dateres, til oldtid for kogegrubernes vedkommende, kogestensgruberne er enten fra bronze- eller jernalderen og de højryggede agre fra historisk tid.