Udgravning ved Gyngstrup


Graveske & rapport

Intro

Forud for udvidelsen af et råstofindvindingsområde blev der foretaget en forundersøgelse af det berørte areal. Der blev udlagt fire nordnordøst-sydsydvest gående søgegrøfter på området og i disse fremkom der spredte gruber, stolpehuller og mulige markskel, ingen af de fremkomne anlæg kunne dateres.