Udgravning ved Gyldensteen Golf Park


Graveske & rapport

Intro

Der fremkom et antal større gruber, hvis fyld enten var stærkt omrodet eller indeholdt tegl, husdyrknogler o.l. Enkelte løsfundne skår af yngre bronzealder- eller ældre jernalderkarakter i søgegrøfterne kan antages at stamme fra ødelagte brandgrave.