Udgravning ved Guldregnen


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse forud for byggeri blev et areal på 7000 m² forundersøgt. Der fremkom ud over recente nedgravninger, enkelte formodede stolpehuller, men der var ingen sikre fortidsminder.