Udgravning ved Gravene m.fl.


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport omhandler resultaterne af de arkæologiske undersøgelser af bebyggelse, herunder huse af tegl og bindingsværk med ovne, ildsteder, en brønd m.m. fra middelalder og renæssance.