Udgravning ved Gravene


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen blev der afdækket spredte kogegruber og enkelte stolpehuller. Anlæggene kunne dog ikke sættes i tilknytning til nogen form for konstruktion.