Udgravning ved Grønvang (HAM5360)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udvidelsen af jernbanen mellem Vojens og Vamdrup. Udgravningen afdækkede et aktivitetsområde fra neolitikum (4000-1800 f.Kr.) bestående af bl.a. en nedsænkning, der kan stamme fra et hus. Undersøgelsesår 2013.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.