Udgravning ved Grønnegade (MKH1737)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for opførelsen af en række boliger. Udgravningen afdækkede spor efter et nord-syd orienteret bygning med jordgravede stolpe i vægforløbet. Bygningen er antagelig fra 1600 tallet. Undersøgelsesår 2011

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.