Udgravning ved Grønnebækgård


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for staldbyggeri. Udgravningen afdækkede gruber med keramik fra yngre stenalder (ca. 3200 f.Kr.) samt dele af en landsby fra yngre germanertid/ældre vikingetid (7.-8. årh. e.kr.). Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.