Udgravning ved Grøngrøft (HAM4874)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udvidelse af voldgraven omkring Grøngrøft. Udgravningen afdækkede en pigstensbrolægning, der formodentlig har fungeret som gulvlag i en bygning. Brolægningen kan dateres til 15-1600-tallet. Undersøgelsesår 2008

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.