Udgravning ved Gråbrødre Plads


Graveske & rapport

Intro

Der er ved forundersøgelsen undersøgt bevaringstilstanden af Klosterkirkens kor og søndre sideskib samt korets underjordiske gravkamre. 2013: Udgravning af humane skeletter i forbindelse med renoveringen af Gråbrødre Plads i Odense.

2007: Der er ved forundersøgelsen undersøgt bevaringstilstanden af Klosterkirkens kor og søndre sideskib samt korets underjordiske gravkamre, der indtil 1804 rummede begravelserne af fi re medlemmer af den danske kongefamilie, alle døde mellem 1511 og 1559. Undersøgelsens resultat var, at Klosterkirken - som også antydet ved ældre undersøgelser - er nedbrudt til (nederste) fundamentsniveau, mens gravkamrene var bevaret i 4-5 skifters højde.

2013: Ved forundersøgelsen blev der undersøgt størstedelen af en jordfæstegrav, der var orienteret øst-vest. I gravfylden fremkom kraniedele og løsfundne knogler fra mindst et andet individ. Der er sandsynligvis tale om forstyrrede ældre grave. Dette fund førte til den egentlige undersøgelse af et ca. 54 kvm stort areal, liggende lige op og ned af kirkens kor og kongegravene. Der blev erkendt 45 humane begravelser, men der blev erkendt knogler fra langt flere individer, ialt 81.