Udgravning ved Golfparken


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport omfatter både resultaterne af forundersøgelsen og udgravningen på arealet. Analyser af udtagne prøver til C14 er endnu ikke afsluttet, så dateringen er foreløbig fremsat ud fra observationer og resultater af feltudgravningen.