Udgravning ved Glandsagergaard (HAM4790)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for erhvervsbyggeri. Udgravningen afdækkede huse fra sen førromersk / ældre romersk jernalder (omkring Kr.f.) samt et aktivitetsområde med kogestensgruber formentlig fra bronzealderen (1800-500 f.Kr.). Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.