Udgravning ved Gl. Fabriksvej (HAM3879)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af Danfoss Universe. Udgravningen afdækkede hustomter fra bronzealder, et gårdsanlæg fra omkr. Kristi fødsel, to-tre gårdsanlæg fra ældre romersk jernalder, samt to middelalderlige gårde. Undersøgelsesår 2003

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.