Udgravning ved Gestelev Sydøst


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom kun spredte bebyggelsesspor i form af fem materialetagningsgruber, fire koge- eller kogestensgruber, otte stolpehuller og 20 drængrøfter. Koge- og kogestensgruberne dateres normalt til bronze- eller jernalder.