Udgravning ved Gels Å (HAM4573)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for gensnoning af Gels Å mellem Neder Jerstal og Bevtoft. Udgravningen afdækkede bl.a. et vadested bestående af en bred stenlægning. Vadestedet kan ikke dateres. Undersøgelsesår 2005.