Udgravning ved Gels Å (HAM4572)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for gensnoning af Gels Å mellem Neder Jerstal og Bevtoft. Udgravningen afdækkede bl.a. et vadested bestående af en smal stenlægning. Omkring stenene sås også flere tildannede pæle. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.