Udgravning ved Gammelmosevej (MKH1603)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning og etablering af regnvandsbassin. Udgravningen afdækkede bebyggelse fra yngre germansk jernalder og tidlig middelalder. Bebyggelsen skal antagelig henføres til Vejstrups grundlæggelse. Undersøgelsesår 2009.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.