Udgravning ved Galsted Syd II (HAM5179)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en ny hovedgasledning mellem Egtved og Ellund. Udgravningen afdækkede bl.a. et toskibet langhus, seks treskibede langhuse samt flere hegnsforløb fra yngre romersk jernalder. Undersøgelsesår 2011.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.