Udgravning ved Galsted Syd (HAM1097)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af hovedgasledning mellem Egtved og Ellund (den gamle og nye). Udgravningen afdækkede seks treskibede langhuse, flere hegnsforløb og andre konstrukrioner fra romersk jernalder. Undersøgelsesår 1979-81 og 2011

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.